Search in Vlaams Parlement

Structurele financiële steun voor dierenasielen

Dierenwelzijn

De 166 erkende dierenasielen in Vlaanderen vangen verwaarloosde of verdwaalde dieren op. Ze draaien vooral op vrijwilligers en fondsenwerving, waardoor hun werking tijdens de coronacrisis onder druk stond. Structurele financiële vergoeding van de overheid is er nooit geweest.

In 2020 gaf minister Ben Weyts voor het eerst een eenmalige subsidie van 3000 euro aan elk erkend asiel. Vanaf januari 2021 voerde hij structurele financiële steun in: een basissubsidie van 3000 euro voor elk erkend dierenasiel. Daarnaast kwam er een uniforme vergoedingsregeling voor de opvang van in beslag genomen dieren, op basis van de opvangcapaciteit van het asiel. Voor beide subsidies moeten de asielen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het gebruik van het softwareprogramma Animal Shelter.

Het Vlaams Parlement keurde het ontwerp van decreet goed dat de basis legt voor de uniforme vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren. Tot nu toe moesten de dierenasielen in eerste instantie de kosten terugvorderen bij de eigenaars van de in beslag genomen dieren. In de praktijk kon de dienst Dierenwelzijn dat bedrag voorschieten, maar dat gaf vaak aanleiding tot discussies. Nu moet de dienst Dierenwelzijn zelf de kosten verhalen op de verantwoordelijken van de dieren en worden de dierenasielen vergoed voor de opvangkosten.

De vragen aan de minister gingen over de voorwaarden voor de subsidiëring, de gevolgen voor de asielen en klachten over de nieuwe regeling.

Herbekijk en lees

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van (25 november 2020) en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove aan minister Ben Weyts over structurele subsidies voor dierenasielen (13 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 13 januari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 27 januari 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

  • Schriftelijke vraag van Allessia Claes aan minister Ben Weyts over subsidies aan dierenasielen (9 februari 2021)

Lees vraag en antwoord

  • Vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove aan minister Ben Weyts over niet-erkende private initiatieven voor de opvang van dieren (24 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove aan minister Ben Weyts over subsidies voor dierenasielen die werken met opvanggezinnen (2 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over de financiële gevolgen voor dierenasielen bij inbeslagnames in het algemeen en in het bijzonder op verzoek van de fokker
  • van Meyrem Almaci (2 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • van Gwenny De Vroe (16 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts over de structurele ondersteuning van en de uniforme vergoedingsregeling voor de dierenasielen (14 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top