U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
6 november 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
10 november 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Bevoegdheden Ondersteuning van de Vlaamse Regering, Rampenschade, Digitalisering, de Facilities en de ICT van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheden Omgeving en Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
12 november 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Onroerend Erfgoed en Wonen van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheden Jeugd en Media van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
17 november 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
Bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheid Toerisme van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
18 november 2020
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Plattelandsbeleid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Bevoegdheden Landbouw en Visserij van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Sport van Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheid Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Brussel van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
19 november 2020
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Onroerend Erfgoed en Wonen van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Jeugd van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media, Jeugd en Brussel
Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Bespreking
24 november 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheden Omgeving en Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
25 november 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Media van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media, Jeugd en Brussel
Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Plattelandsbeleid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Voortzetting van de bespreking
Bevoegdheden Landbouw en Visserij van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Bevoegdheden Justitie en Handhaving van minister Zuhal Demir, Vlaams minister Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Bespreking
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 november 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Onroerend Erfgoed en Wonen van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
1 december 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden Gelijke Kansen en Inburgering van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
2 december 2020
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
3 december 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbaren Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 december 2020
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
18 december 2020
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
5 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2020-2021) nr. 1
15 (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
15 (2020-2021) nr. 4
15 (2020-2021) nr. 5-A
15 (2020-2021) nr. 5-B
15 (2020-2021) nr. 5-C
15 (2020-2021) nr. 5-D
15 (2020-2021) nr. 5-E
15 (2020-2021) nr. 5-F
15 (2020-2021) nr. 5-G
15 (2020-2021) nr. 5-H
15 (2020-2021) nr. 5-I
15 (2020-2021) nr. 5-J
15 (2020-2021) nr. 5-K
15 (2020-2021) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 15 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 68 leden hebben "ja" gestemd
 • 53 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: