U bent hier

In de kijker

Gevolgen COVID-19 voor nertsenkwekerijen

In Denemarken is door een uitbraak van het coronavirus beslist om alle nertsen te euthanaseren, want de besmette nertsen kunnen het virus, dat ondertussen is gemuteerd, op mensen overdragen. Nederland heeft, in het licht van dit besmettingsgevaar, beslist om de aldaar voorziene stopzetting van de nertsenkwekerijen te vervroegen naar maart 2021. Het Vlaams Parlement had verleden jaar beslist dat alle nertsenkwekerijen moeten sluiten tegen 1 december 2023. Hoe staat minister Ben Weyts tegenover deze dreigende besmetting van en door nertsen? Welke maatregelen worden genomen om besmetting te voorkomen of te vermijden? Komt er in Vlaanderen hierdoor ook een versnelling van het uitdoofscenario voor de kwekerijen? Bekijk het verslag.

Video

Verslag

15 (2020-2021) nr. 5-B
15 (2020-2021) nr. 5-B

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
15 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

11:30 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.