U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

van de Vlaamse Regering
544 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
10 december 2020
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
13 januari 2021
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
27 januari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
5 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
11 februari 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

544 (2020-2021) nr. 1
544 (2020-2021) nr. 2
544 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 544 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 116 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid