Search in Vlaams Parlement

Meer aandacht voor justitie en handhaving

Illustratie van Dame Justitia

Sinds de zesde staatshervorming beschikt Vlaanderen over een brede waaier aan bevoegdheden op het vlak van justitie, handhaving en bestuursrechtspraak. Ter uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord wordt er nu gewerkt aan het integreren en structureren van die elementen tot een coherent vorm gegeven Vlaamse justitie.

In organieke zin ging er daarom aandacht naar de voorbereiding van de oprichting van een Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, naar de aanstelling van een Vlaamse verbindingsofficier en naar de stroomlijning van de verschillende Vlaamse inspectiediensten. In het verlengde daarvan was er – naar Nederlands model – ook behoorlijk wat aandacht voor de uitwerking van een ‘gewapend bestuur’ waarbinnen de lokale overheden structureel kunnen optreden tegen diverse vormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daarnaast werden ook de Vlaamse bestuursrechtscolleges, waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is, verder uitgebouwd, via een uitbreiding van het kader en stroomlijning van de procedures.

Hetzelfde gebeurde met de justitiehuizen, waar de slachtofferhulp en de eerstelijnszorg aanzienlijk versterkt werden. Mee door de totstandkoming van het allereerste Actieplan Seksueel Geweld, wordt er steeds meer geïntegreerd ingegrepen en hulp geboden. Ook het systeem van elektronisch toezicht werd verder uitgebreid. Verder ging er ook bijzonder veel aandacht naar de werking en de tenuitvoerlegging van het recent vernieuwde jeugddelinquentierecht.

Die ontluikende geïntegreerde Vlaamse justitie werd in 2020-2021 zwaar op de proef gesteld door de vele restricties ten gevolge van de coronacrisis. Door de sterke toename van voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht, bijvoorbeeld, moesten snel extra enkelbanden worden aangeschaft en moest het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht worden versterkt. Om in coronatijden de procedurele termijnen te kunnen respecteren, werd de werking van de Vlaamse bestuursrechtscolleges sterk gedigitaliseerd. In de gemeenschapsinstellingen werd een systeem van leefgroepen voor kort verblijf geïntroduceerd, om te voorkomen dat de instroom helemaal zou stokken ten gevolge van epidemiologische maatregelen. Voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld werd bijkomende opvang gezocht en de werking van de justitiehuizen werd coronaproof gemaakt.

Herbekijk en lees

Organieke kwesties – Agentschap Justitie en Handhaving

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de oprichting van het Vlaamse Agentschap Justitie en Handhaving (12 januari 2021)
  • van Ludwig Vandenhove
  • van Katrien Schryvers
  • van Maaike De Vreese
  • van Adeline Blancquaert
  • van Celia Groothedde

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Organieke kwesties – Dienst Bestuursrechtscolleges (DBRC)

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de het personeelskader van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) - Personeelskader (23 februari 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne aan minister Zuhal Demir over Dossiers en werkingsbudget van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) (16 maart 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Maaike De Vreese aan minister Zuhal Demir over de uitrol van het digitaal platform van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) (18 juni 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Vraag om uitleg van Maaike De Vreese aan minister Zuhal Demir over de digitalisering van de Vlaamse bestuursrechtscolleges (9 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet van Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Lorin Parys, Tinne Rombouts en Maaike De Vreese tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

Lees het voorstel van decreet

Herbekijk de hoorzitting in de commissie van 2 februari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 3 maart 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

 • Ontwerp van decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 27 april 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 19 mei 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

Organieke kwesties – Vlaamse verbindingsofficier

 • Schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir over de aanstelling van de verbindingsofficier van de geïntegreerde politie (20 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Gedachtewisseling over de omschrijving en de invulling van de functie van de Vlaamse Verbindingsofficier (29 juni 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie en lees het verslag

Organieke kwesties – Gewapend bestuur

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  -  Vlaams informatiekadaster (29 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Vraag om uitleg van Jo Brouns aan minister Zuhal Demir over de laatste stand van zaken van de initiatieven ter versterking van het lokale veiligheidsbeleid (12 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Jo Brouns aan minister Zuhal Demir over de grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (11 juni 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Vraag om uitleg van Jo Brouns aan minister Zuhal Demir over het tot stand brengen van één uniek misdaadpreventieplatform voor de lokale besturen in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (26 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir over de samenwerking tussen inspectiediensten (26 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jo Brouns aan minister Zuhal Demir over de voorbereiding van het decreet Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (9 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir over de aanpak door lokale besturen van georganiseerde misdaad (18 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jo Brouns aan minister Zuhal Demir over de concrete uitrol van het bestuurlijk sanctieregister (29 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Justitiehuizen – Slachtofferhulp

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over stalking - specifiek aanbod voor slachtoffers en behandelprogramma's voor daders (16 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord 

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld - Definitie van seksueel geweld (29 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Actuele vragen aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de aanpak van seksueel geweld en over maatregelen tegen seksueel geweld inzonderheid bij jongeren en de voorkoming van drama's die daaruit voortvloeien voor slachtoffers (2 juni 2021)
  • van Adeline Blancquaert
  • van Katrien Schryvers

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees vraag en antwoord

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het initiatief van de minister om gratis een advocaat aan te bieden aan slachtoffers die zich aanmelden bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld en over de Europese Dag van het Slachtoffer en de mogelijke invoering van een wet Salduz voor slachtoffers (9 maart 2021)
  • van Katrien Schryvers
  • van Adeline Blancquaert

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de bevraging van slachtoffers over hun ervaringen met justitie /over het onderzoek met betrekking tot slachtofferonthaal (14 september 2021)
  • van Adeline Blancquaert
  • van Ludwig Vandenhove
  • van Katrien Schryvers

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de nota van de Vlaamse regering – actieplan ter bestrijding van seksueel geweld (12 januari 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie en lees het verslag

Justitiehuizen – Elektronisch toezicht

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de evaluatie van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) (19 januari 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Lorin Parys aan minister Zuhal Demir over de evaluatie van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) (22 januari 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de  evolutie van de aankoop van enkelbanden voor elektronisch toezicht (17 februari 2021)

Lees vraag en antwoord

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Jeugddelinquentierecht

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de monitoring en evaluatie van het decreet Jeugddelinquentierecht (5 januari 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir over de registratie en gegevensdeling inzake jeugddelinquentie (11 juni 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir over de implementatie van het decreet Jeugddeliquentierecht (9 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 februari 2021 voor het decreet Jeugddelinquentierecht (9 maart 2021)
  • van Katrien Schryvers
  • van Lorin Parys

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir over het overleg met de federale overheid in het kader van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van minderjarigen (9 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over het project van de Jongerenopvolgingskamer bij de rechtbank van Antwerpen (30 maart 2021)
  • van Katrien Schryvers
  • van Adeline Blancquaert

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Impact coronapandemie

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over het verschijnen van minderjarigen voor de jeugdrechter via videoconferentie (29 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de uitvoering van werkstraffen tijdens de coronacrisis (1) (19 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de uitvoering van werkstraffen tijdens de coronacrisis (2) (18 januari 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de evaluatie van de kortverblijf-formule in de gemeenschapsinstellingen (23 november 2020)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van van Adeline Blancquaert aan minister Wouter Beke over de evaluatie van de kortverblijf-formule in de gemeenschapsinstellingen (30 april 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van van Adeline Blancquaert aan minister Zuhal Demir over de evaluatie van de kortverblijf-formule in de gemeenschapsinstellingen (30 april 2021)

Lees vraag en antwoord

 • Schriftelijke vraag van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir over gemeenschapsinstellingen - Stand van zaken (2) (13 januari 2021)

Lees vraag en antwoord 

Scroll to top