U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures

van de Vlaamse Regering
699 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

19 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
13 april 2021
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
27 april 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
11 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

699 (2020-2021) nr. 1
699 (2020-2021) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid