Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering legde in 2014 zijn eerste begroting voor het jaar 2015 voor aan het parlement. Dit dossier geeft een beeld van hoe een begroting wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld.

Over hoeveel geld gaat het eigenlijk?

In de die ze nu heeft ingediend schat de regering de totale en uitgaven op ongeveer 37,5 miljard euro. Dat is een heel verschil met de vorige voor 2014, toen de Vlaamse overheid rond de 27,5 miljard aan uitgaven deed. Waarom we dit jaar zoveel meer uitgeven, komt door de Zesde Staatshervorming…

Tijdschema van de behandeling in 2014

Het parlement moet de begroting goedkeuren voor het begin van 2015. Daarom is er een duidelijke timing uitgewerkt om de begroting te behandelen.

Eind oktober 2014

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting in bij het Vlaams Parlement.

November-begin december 2014

De onderdelen van de uitgavenbegroting worden besproken in de vakcommissies. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt eveneens de inkomstenbegroting.

Begin december 2014

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verzamelt alle opmerkingen van de verschillende andere commissies, en houdt de slotstemming over de begrotingsdocumenten.

16-18 december 2014

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begroting, en houdt de eindstemming.


In welke documenten vind ik de begroting?

Alle documenten over de begroting 2015 en de herzieining van de begroting 2014.

Begroting 2015

Middelenbegroting 2015 (inkomsten) Tekst (pdf)
Uitgavenbegroting 2015 Tekst (pdf)
Programmadecreet 2015: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2015
Tekst (pdf)
Algemene toelichting bij de begroting Tekst (pdf)
Toelichting per programma
Beleidsdomein A: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Tekst (pdf)
Beleidsdomein B: Bestuurszaken Tekst (pdf)
Beleidsdomein C: Financiën en Begroting Tekst (pdf)
Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen Tekst (pdf)
Beleidsdomein E: Economie, Wetenschap en Innovatie Tekst (pdf)
Beleidsdomein F: Onderwijs en Vorming Tekst (pdf)
Beleidsdomein G: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Tekst (pdf)
Beleidsdomein H: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Tekst  (pdf)
Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie Tekst (pdf)
Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij Tekst (pdf)
Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie Tekst (pdf)
Beleidsdomein M: Mobiliteit en Openbare Werken Tekst (pdf)
Beleidsdomein N: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Tekst (pdf)
Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten Tekst (pdf)
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid
2015 van de Vlaamse Gemeenschap
Tekst (pdf)   

Begrotingsaanpassingen 2014

De huidige regering stelt voor om de begroting van 2014 die was voorgesteld door de vorige regering, te wijzigen. Alle documenten over die begrotingswijziging:

Aanpassing Middelenbegroting 2014 (Inkomsten) Tekst (pdf)
Aanpassing Uitgavenbegroting 2014 Tekst (pdf)
Aanpassing Programmadecreet 2014
Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014
Tekst (pdf)
Algemene toelichting bij de begroting Tekst (pdf)
Toelichting per programma
Beleidsdomein A: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Tekst (pdf)
Beleidsdomein B: Bestuurszaken Tekst (pdf)
Beleidsdomein C: Financiën en Begroting Tekst (pdf)
Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen Tekst (pdf)
Beleidsdomein E: Economie, Wetenschap en Innovatie Tekst (pdf)
Beleidsdomein F: Onderwijs en Vorming Tekst (pdf)
Beleidsdomein G: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Tekst (pdf)
Beleidsdomein H: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Tekst (pdf)
Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie Tekst (pdf)
Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij Tekst (pdf)
Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie Tekst (pdf)
Beleidsdomein M: Mobiliteit en Openbare Werken Tekst (pdf)
Beleidsdomein N: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Tekst (pdf)
Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten

Tekst (pdf)

 

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top