U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

van de Vlaamse Regering, verslag door Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katrien Partyka, Ann Soete, Katia Segers, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Joris Poschet
132 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
29 oktober 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 november 2014
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Gesubsidieerde contractuelen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Woonbeleid Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 november 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Hoofdstuk 19. Dierenwelzijnfonds Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel stemming.
Hoofdstuk 15. Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Hoofdstuk 16. Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel stemming
13 november 2014
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Woonbeleid Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP Bespreking
18 november 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Dienst met Afzonderlijk Beheer Catering en Schoonmaak Hoofdstuk 8. Vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel Hoofdstuk 17. Vlaams Provinciefonds Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Vlaamse Milieumaatschappij Hoofdstuk 10. Grindfonds Hoofdstuk 11. Milieuheffingen Hoofdstuk 14. Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreininging Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Toelichting, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Bespreking
19 november 2014
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Hoofdstuk 16. Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Voortzetting van de bespreking en stemming
20 november 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Gesubsidieerde contractuelen Bespreking
25 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Vlaamse Milieumaatschappij Hoofdstuk 10. Grindfonds Hoofdstuk 11. Milieuheffingen Hoofdstuk 14. Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreininging Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 18. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en stemming
26 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Hoofdstuk 16. Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
27 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Gesubsidieerde contractuelen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Woonbeleid Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking .
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

132 (2014-2015) nr. 1
132 (2014-2015) nr. 8
132 (2014-2015) nr. 9
132 (2014-2015) nr. 10
132 (2014-2015) nr. 11
132 (2014-2015) nr. 12
132 (2014-2015) nr. 13
132 (2014-2015) nr. 14
132 (2014-2015) nr. 15
132 (2014-2015) nr. 18

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 132 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 83 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 80 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katrien Partyka, Ann Soete, Katia Segers, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Joris Poschet
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid