U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
29 oktober 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 november 2014
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
5 november 2014
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media, Jeugd en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheid Algemeen Regeringsbeleid van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Brussel van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Energie van mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Bevoegdheid Dierenwelzijn van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
13 november 2014
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheid Wonen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Media van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Bespreking
17 november 2014
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Voortzetting van de bespreking
18 november 2014
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen, Ontwikkelingssamenwerking en Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Indicatieve stemming
Bevoegdheid Toerisme van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming
19 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
20 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
25 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Voortzetting bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
26 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegdheid Coördinatie Vlaamse Rand van de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Voortzetting bespreking
27 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media en Cultuur van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, en bevoegdheid Sport van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies
Artikelsgewijze bespreking en stemming.
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 juli 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

15 (2014-2015) nr. 1
15 (2014-2015) nr. 1-Bijlagen
15 (2014-2015) nr. 7
15 (2014-2015) nr. 8-A
15 (2014-2015) nr. 8-B
15 (2014-2015) nr. 8-C
15 (2014-2015) nr. 8-D
15 (2014-2015) nr. 8-E
15 (2014-2015) nr. 8-F
15 (2014-2015) nr. 8-G
15 (2014-2015) nr. 8-H
15 (2014-2015) nr. 8-I
15 (2014-2015) nr. 8-J
15 (2014-2015) nr. 8-K
15 (2014-2015) nr. 11
15 (2014-2015) nr. 16

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 15 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 82 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 79 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: