U bent hier

Septemberverklaring en beleidsbrieven

Septemberverklaring

Elk jaar, op de vierde maandag van september legt de regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar.

De plenaire vergadering debatteert over deze verklaring, gewoonlijk op de woensdag nadat de verklaring is voorgelezen.

Het parlement stemt altijd over de Septemberverklaring als de bespreking ervan is afgerond.

 

 

Beleidsbrieven

Vlaamse RegeringAls de begroting wordt ingediend, voegt elke Vlaamse minister daar één of meer beleidsbrieven bij over de domeinen waarvoor hij bevoegd is.

In de beleidsbrief geeft de minister een overzicht van:

 • de manier waarop de begroting uitgevoerd werd tijdens het lopende jaar;
 • het beleid dat de minister tijdens het volgende jaar wil voeren;
 • hoe de regering het regeerakkoord, de beleidsnota's, en de resoluties en moties van het Parlement heeft uitgevoerd;
 • de nieuwe decreten die de minister in het volgende jaar wil voorstellen;
 • de manier waarop de regering de belangrijkste bestaande decreten heeft uitgevoerd;
 • hoe de minister en de regering de aanbevelingen van het Rekenhof heeft uitgevoerd.

In het jaar waarin de regering wordt verkozen, moet zij geen beleidsbrieven indienen, maar beleidsnota's.

Hoe worden de beleidsbrieven behandeld?

Stap 1

eind oktober  Elke minister dient zijn beleidsbrieven in bij het parlement

 • Elke minister kan verschillende beleidsnota's indienen.

Stap 2

Sfeerfoto commissievergaderingoktober - december  De beleidsbrieven worden besproken in de commissies

 • Elke commissie bespreekt beleidsbrieven die over haar beleidsdomein gaan
 • Als besluit van het debat in de commissie kan elke volksvertegenwoordiger zijn conclusies formuleren. Dat gebeurt in een motie.
 • De commissie stemt niet over de beleidsbrieven. Ze stuurt alleen de moties door naar de plenaire vergadering

Stap 3

december - januari   De plenaire vergadering bespreekt de moties van de volksvertegenwoordigers

 • De beleidsbrievens worden niet in de plenaire vergadering besproken!
 • In de plenaire vergadering worden wel de moties van alle volksvertegenwoordigers besproken.
 • Ten slotte stemt de plenaire vergadering over de moties.