Terug naar overzicht

Inkomsten

Korte verklaring

De inkomsten in de begroting is de schatting van hoeveel geld de Vlaamse Regering denkt te zullen ontvangen in het volgende jaar.

Uitgebreide verklaring

De inkomsten in de begroting is de schatting van hoeveel geld de Vlaamse Regering denkt te zullen ontvangen in het volgende jaar. De Vlaamse Regering haalt haar inkomsten uit verschillende bronnen:

  • veel van het geld komt rechtstreeks van de federale staat (een dotatie);
  • Vlaanderen kan zelf belastingen heffen, bijvoorbeeld de onroerende voorheffing, registratierechten en erfenisrechten. Vlaanderen kan ook opcentiemen heffen op bestaande belastingen;
  • sommige Vlaamse instellingen hebben ook inkomsten, bv. de boetes voor milieuvervuiling.

In de officiële documenten wordt de inschatting van de inkomsten de "middelenbegroting" genoemd.

Lees meer over de begroting in het Vlaams Parlement

 

Terug naar overzicht
Scroll to top