Terug naar overzicht

Begroting

Korte verklaring

De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit ontwerpen van decreet. Het Vlaams Parlement moet die elk jaar goedkeuren.

Uitgebreide verklaring

De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit ontwerpen van decreet. Het Vlaams Parlement moet die elk jaar goedkeuren.

  • Het 'ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap' schat de ontvangsten van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar.
  • Het 'ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap' legt de mogelijke uitgaven per onderwerp vast voor het volgende jaar. Dat zijn maximale bedragen per bevoegdheid. De Vlaamse overheid hoeft ze niet helemaal uit te geven.

Om middelen uit te geven of te innen is er altijd een specifiek decreet nodig. Het Vlaams Parlement moet de middelenbegroting en de uitgavenbegroting eerst goedkeuren. Dan pas kan de Vlaamse Regering geld innen en uitgaven doen. 

Samen met de begrotingsontwerpen dient de Vlaamse Regering meestal ook een ontwerp van programmadecreet in. Daarin stelt ze maatregelen voor om de begroting te kunnen uitvoeren.

De Vlaamse Regering moet jaarlijks verantwoorden aan het Vlaams Parlement hoe ze de begroting uitvoert. Dat gebeurt in het ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting.

Na een half jaar kan de regering de begroting bijsturen. Dat moet gebeuren voor 30 juni van het jaar van de begroting.

Tussen 1990 en 1996-1997 kende het Vlaams Parlement ook de administratieve begroting.

Raadpleeg alle begrotingsdocumenten van Vlaanderen vanaf 1971

Terug naar overzicht
Scroll naar boven