U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 november 2014
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening
Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT
Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen
Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 november 2014
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Landbouw
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
13 november 2014
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen
Bespreking
18 november 2014
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Bespreking
19 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Landbouw
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Bespreking en stemming
20 november 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening
Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Bespreking
25 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voortzetting van de bespreking en stemming
27 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening
Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT
Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT
Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen
Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Voortzetting van de bespreking
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 februari 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

131 (2014-2015) nr. 1
131 (2014-2015) nr. 4
131 (2014-2015) nr. 5
131 (2014-2015) nr. 6
131 (2014-2015) nr. 7
131 (2014-2015) nr. 8
131 (2014-2015) nr. 9
131 (2014-2015) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 131 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 83 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 80 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: