U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2014. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering, verslag door Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis en Sofie Joosen
131 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 november 2014
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 november 2014
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
12 november 2014
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Landbouw Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
13 november 2014
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Bespreking
18 november 2014
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Bespreking
19 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Landbouw Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Bespreking en stemming
20 november 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Bespreking
25 november 2014
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voortzetting van de bespreking en stemming
27 november 2014
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Winwinlening Hoofdstuk 6. Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 8. Terugbetaling van kunstenaarstoelagen Hoofdstuk 10. Jeugdbeleid Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
3 februari 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

131 (2014-2015) nr. 1
131 (2014-2015) nr. 4
131 (2014-2015) nr. 5
131 (2014-2015) nr. 6
131 (2014-2015) nr. 7
131 (2014-2015) nr. 8
131 (2014-2015) nr. 9
131 (2014-2015) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 131 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 83 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 80 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis en Sofie Joosen
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid