U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

van de Vlaamse Regering, verslag door Lieve Maes en John Crombez
14 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 oktober 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
31 oktober 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 november 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 december 2014
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid