Uit een enquête van een krant blijkt dat lokale mandatarissen, en ook gemeentepersoneel, vaak te maken krijgen met verbale agressie, zoals zware bedreigingen op sociale media. Wat vindt minister Bart Somers hiervan? En hoe wil hij deze problematiek aanpakken? Het was voer voor enkele vragen om uitleg in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Online vervagen de grenzen snel

“Agressie tegen lokale personeelsleden is een thema dat mij nauw aan het hart ligt”, begon commissielid Brecht Warnez (cd&v). Hij gaf aan tevreden te zijn met het agressieprotocol dat vandaag beschikbaar is. Ondanks het protocol zijn niet alle agressieproblemen van de baan. “Ik denk aan de recente berichtgeving waarbij de stad Menen aangeeft dat ze een klacht neerlegt na verbale agressie tegen een onthaalmedewerker. Verder waren er ook in Boom drie incidenten op enkele maanden tijd. Het gemeentehuis is zelfs gesloten voor een dag”, gaf hij aan.

Uit een onderzoek van Het Nieuwsblad en de Universiteit Gent blijkt dat 78 procent van de lokale mandatarissen al in aanraking kwam met verbale agressie. Brecht Warnez wou van de minister weten hoe hij kijkt naar deze cijfers en hoe hij deze agressie wil aanpakken. “Wat de handleiding voor het agressieprotocol betreft: hebt u ondertussen zicht op hoeveel gemeenten het agressieprotocol hebben aangenomen?”, vroeg hij zich onder meer nog af.

Commissielid Katrien Partyka (cd&v) gaf aan dat je als lokale mandataris heel bereikbaar bent. “Dat is heel mooi en dat is democratie ten top natuurlijk”, zei ze hierover. Maar er is ook een kanttekening: in de online wereld is volgens haar de bereikbaarheid grenzeloos. Dat kan zwaar wegen. Zo gaf ze aan dat “heel veel gemeentebesturen klachten beginnen neer te leggen” en dat er “veroordelingen worden uitgesproken voor online stalking”.

Er moet volgens haar rekening worden gehouden met de vrijheid van meningsuiting, maar van zodra het een hinderpaal vormt voor het democratisch functioneren van de lokale mandatarissen moeten we ons daar zorgen over maken. “Moeten we deze agressie niet meten zoals we andere zaken meten? Wat is de evolutie ervan? Welke rol speelt de online wereld in het functioneren van de lokale mandatarissen? En hoe moeten ze daarmee omgaan?”, wou Katrien Partyka weten van de minister.

Lokale verantwoordelijkheid, maar met duidelijke handvaten

Minister Bart Somers gaf aan dat hij alle vormen van fysieke en verbale agressie afkeurt. Hij pleit voor een nultolerantie, want elk geval van agressie is er volgens hem een te veel. “Wie agressief is tegen een ambtenaar of lokaal bestuurder is eigenlijk agressief tegen onze democratie, onze laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van dat systeem”, zei de minister.

Hij vindt dat de politie moet optreden bij agressie. Daarenboven is het volgens hem de taak van het lokale bestuur om deze problematiek aan te pakken. “Het is vanuit dit vertrouwen in de lokale democratie dat de Vlaamse overheid al meer dan een decennium de beleidslijn aanhoudt om geen extra rapportageverplichting op te leggen aan de lokale besturen”, zei hij.

Dat betekent niet dat hij de besturen in de kou wil laten staan. Op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) staan ondersteuningspakketten. Die moeten de besturen de nodige handvaten aanreiken om een anti-agressiebeleid uit te werken.

De minister gaf aan dat de VVSG al opleidingen organiseerde over ‘hoe om te gaan met sociale media’. Volgens hem kan dat lokale mandatarissen helpen met kritiek om te gaan. “Het politieke en maatschappelijke debat is de jongste jaren sterk verruwd en die verruwing en agressie uiten zich gemakkelijker via een socialmediapost dan face-to-face”, zei hij.

Verder wil de minister zich engageren om in gesprek te gaan met de onderzoekers die de bevraging over agressie bij lokaal personeel hebben georganiseerd. Hij wil de cijfers analyseren en mogelijk tot bijkomende acties overgaan. Hij zal bekijken of er een bijkomende bevraging van lokale mandatarissen nodig is.

Het debat vond plaats op dinsdag 17 oktober.

Herbekijk het volledige debat

Relevante thema's

Lokale Overheden

Lees verder

Scroll naar boven