Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Halfweg de gemeentelijke legislatuur blijkt 3,5 procent van de gemeenteraadsleden ontslag te hebben genomen uit de gemeenteraad.

Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conceptnota in met daarin een aantal handvatten om de positie van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden te versterken. Ze stelden een tienpuntenplan op met drie grote thema’s: meer impact van de gemeenteraadsleden, meer tijd om het lokale mandaat uit te voeren en een betere omkadering.

In dit verband wisselen de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 29 november van gedachten met minister Bart Somers. Volg de gedachtewisseling live vanaf 14u.

 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de vergadering live vanaf 14u

Relevante thema's

Vlaamse Administratie

Lokale Overheden

Lees verder

Scroll naar boven