In oktober 2018 vonden in Vlaanderen lokale verkiezingen plaats. 563 verkozen gemeenteraadsleden namen hun mandaat echter niet op, en sindsdien hebben ook 331 verkozenen ontslag genomen. De opgegeven redenen hiervoor zijn van verschillende aard: de raadsleden krijgen te weinig steun, hebben te weinig tijd voor hun mandaat en hebben slechts beperkt invloed op het beleid.

Die zaken kunnen tot verlies van kwaliteit en ervaring in de gemeenteraden leiden. Hoe kijkt minister Bart Somers hier tegenaan? Wat is de stand van zaken van het overleg dat hij voert met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en in de werkgroep van parlementsleden die lokaal actief zijn? Is de studie van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing over de versterking van de rol van de mandataris klaar? Volg de commissievergadering live op dinsdag 28 juni om 14u.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg de vergadering live vanaf 14u

Relevante thema's

Lokale Overheden

Lees verder

Scroll to top