Het Gemeentefonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten. Zij beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Over de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds wisselen de leden van de commissie op dinsdag 28 februari van gedachten met minister Bart Somers, met Carine Smolders van de Universiteit Gent, met Wouter Van Dooren van de Universiteit Antwerpen en met Vanessa Bombeeck van de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. Volg live vanaf 14 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 28 februari vanaf 14 uur

Relevante thema's

Lokale Overheden

Lees verder

Scroll naar boven