U bent hier

In de kijker

Toespraak Luxemburgs premier Xavier Bettel

De plenaire vergadering ontvangt Xavier Bettel, de eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg, die een toespraak zal houden over Europa en onze gezamenlijke toekomst. Na de toespraak treedt premier Bettel in debat met de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het vragenuur wordt deze week beperkt tot 1 actuele vraag per fractie.

Deze week vragen over:

  • de impact van de federale goedkeuring van het mobiliteitsbudget op Vlaanderen;
  • de strijd tegen zwerfvuil en de mogelijke invoering van statiegeld op blikjes en petflessen;
  • de vernietiging van het GRUP voor de uitbreiding van Essers door de Raad van State;
  • de OESO-studie over de slaagkansen van leerlingen met een migratieachtergrond;
  • de plannen voor een islamschool in Genk.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 21 maart 2018 (pdf)

Decreet duaal leren en aanloopfase

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats, waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Leerlingen verwerven hierdoor competenties zowel op de schoolbank als op een werkplek. Jongeren die nog enkele competenties missen om hiermee te starten, kunnen zich inschrijven in de aanloopfase om extra ondersteuning te krijgen. Het uiteindelijke doel van de aanloopfase is steeds een instap in duaal leren. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet hierover, ingediend door de Vlaamse Regering, en houdt de eindstemming.

Resolutie Turkse inval in Noord-Syrië (Afrin)

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over het Turkse offensief tegen Afrin in Noord-Syrië.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Toespraak van de heer Xavier Bettel, eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg, over Europa en onze gezamenlijke toekomst
Verwelkoming
Toespraak van de heer Xavier Bettel, eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg, over Europa en onze gezamenlijke toekomst (Voortzetting)
Verwelkoming
Toespraak van de heer Xavier Bettel, eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg, over Europa en onze gezamenlijke toekomst (Voortzetting)
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1535 (2017-2018) nr. 1
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1535 (2017-2018) nr. 1
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1535 (2017-2018) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:45 uur: TOESPRAAK

Toespraak van de heer Xavier Bettel, eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg, over Europa en onze gezamenlijke toekomst

ACTUELE VRAGEN

BESPREKING

van de Vlaamse Regering
1478 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez en Koen Daniëls
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE

Verkiezing van een plaatsvervangend lid

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

van de Vlaamse Regering
1478 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez en Koen Daniëls
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.