U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de uitzendingen van islamitische erediensten op de VRT;
  • de recente uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester;
  • de resultaten van het Transbaso-onderzoek betreffende de overgang van basis- naar secundair onderwijs;
  • de dalende leesvaardigheid bij Vlaamse leerlingen;
  • de impact van de federale hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de Vlaamse hervorming van de erfbelastingen;
  • de impact van een recent arrest van de Raad van State op de uitrol van de hervormde rijopleiding;
  • de dagprijs in woonzorgcentra, naar aanleiding van de goedkeuring van de conceptnota residentiële ouderenzorg.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 6 december 2017 (pdf)

Decreet diverse fiscale bepalingen 2017

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot wijziging van diverse bepalingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit, onder meer een fiscaal gunstiger behandeling van vrijwillige erfenissprongen en een nieuwe regeling voor de schattingen van vastgoed, waarbij de voorafgaande raming bij een nalatenschap niet langer exclusief aan een landmeter-expert wordt voorbehouden. Daarnaast bevat het ontwerp ook diverse wijzigingen inzake de regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen. De inning van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken wordt door de Vlaamse overheid overgenomen vanaf 2019. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Verwelkoming
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
114 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
115 (2017-2018)

BESPREKING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.