Search in Vlaams Parlement

Tewerkstelling in de circulaire economie

sociale werkgelegenheid

In de maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomie (LDE) worden doelgroepwerknemers tewerkgesteld, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met grote begeleidingsbehoeften. Bij de bespreking van de begroting 2021 kondigde minister van Werk Hilde Crevits al aan dat er in 2021 een groeipad voor de sociale economie zou worden uitgetekend. In januari 2021 werd een oproep gelanceerd die gericht was aan de maatwerkbedrijven en die focuste op een duurzame, circulaire economie. Er werd een budget uitgetrokken voor een bijkomende tewerkstelling van circa 215 doelgroepwerknemers, die vanaf april 2021 aan de slag konden gaan. De oproep bouwde daarmee verder op de adviezen van het economisch en het maatschappelijk relancecomité, het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering en het akkoord Alle hens aan dek, dat in december 2020 met de Vlaamse sociale partners werd gesloten.

De commissie volgde het groeipad voor de sociale economie nabij en schonk daarbij bijzondere aandacht aan de tewerkstelling van doelgroepwerknemers in de kringloopcentra. Duurzame en circulaire economie was ook een aandachtspunt in de vragen over het beleid voor de reguliere economie.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over de doelgroepwerknemers in de maatwerkbedrijven (15 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over Vlaanderen Circulair (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over het aantal plaatsen in de sociale economie (7 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Kurt Vanryckeghem en Meyrem Almaci aan minister Hilde Crevits over de stappen naar een circulaire economie en over de Vlaamse maatregelen voor de uitbouw van een hersteleconomie als cruciale schakel voor de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Allessia Claes en Loes Vandromme aan minister Hilde Crevits over het nieuwe akkoord met de sociale partners van de maatwerkbedrijven en de positie van de sector van de lokale diensteneconomie in het VIA 6-akkoord (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Loes Vandromme aan minister Hilde Crevits over de samenwerking tussen de maatwerk- en de reguliere bedrijven (1 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Meyrem Almaci aan minister Hilde Crevits over het groeipad voor tewerkstelling in de kringloopsector (22 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Loes Vandromme aan minister Hilde Crevits over de tewerkstelling in de circulaire economie (20 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over de circulaire economie (24 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Loes Vandromme aan minister Hilde Crevits over circulaire sociale economie – Oproep ‘Groeipad tot gelabelde maatwerkbedrijven en -afdelingen’ (15 februari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over samenwerking tussen reguliere en sociale economie – Platform ‘doeners.be’ (11 juni 2021)

Lees het verslag

 

Scroll to top