U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, het is geen geheim dat de voorraad van heel wat primaire grondstoffen schaars en eindig is. Een van mijn basisstandpunten is ook altijd geweest: hoe minder ik van die primaire grondstoffen nodig heb, hoe minder ik ook afhankelijk ben van import uit soms minder stabiele regio's. Circulaire economie past daar perfect in. Dat is het niet uitputten van die grondstoffen en het volledig opnieuw inzetten van de reststoffen. Dat kan de problemen inzake milieu, klimaat en economie oplossen. Daarom werd in 2017 al Vlaanderen Circulair opgestart, met als doel de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen te bewerkstelligen tegen 2050. In de vorige legislatuur hebben we daar ook hoorzittingen rond georganiseerd en een resolutie rond opgemaakt. In het Vlaamse regeerakkoord werd die ambitie dan opnieuw uitgesproken.

Onlangs maakte u, samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, bekend dat Vlaanderen Circulair ambities zal formuleren, een strategie zal uittekenen en in actie zal komen via zes thematische werkagenda's: circulair bouwen; chemie/kunststoffen; de maakindustrie, dus textiel, meubelen, elektro, batterijen; de bio-economie; waterkringloop; en voedselketen. Voor elk van de zes werkagenda's zal in de loop van de volgende maanden een actieprogramma uitgewerkt worden. Een eerste resultaat daarvan zal in de zomer van 2021 worden voorgesteld.

Minister, op welke manier werden deze thema’s van de werkagenda’s bepaald? Welke doelstellingen hebt u meegegeven aan de stuurgroep?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, het klopt dat ik samen met collega Demir een nieuwe boost heb gegeven aan Vlaanderen Circulair, om van de circulaire economie een succesverhaal te maken. Ook in ons Vlaamse relanceplan gaan er heel wat middelen naar innovatie in de circulaire economie. We willen echt samen de schouders zetten onder een sterke werking.

Voor de werkagenda’s hebben we ons gebaseerd op het nieuwe Europese Actieplan Circulaire Economie van 11 maart 2020. We willen ook een aantal eigen accenten leggen, zoals het betrekken van de chemische sector en de bio-economie, gezien de sterkte, het innovatieve karakter en het potentieel voor groei en jobs van die sectoren in Vlaanderen. Ik ben op dit ogenblik een plan rond bio-economie aan het finaliseren. Dat is dus een van de werkagenda’s.

Welke doelstellingen hebben we meegegeven? De stuurgroep moet de visie, de strategie en de acties ontwikkelen voor Vlaanderen Circulair. De leden van de stuurgroep moeten engagement opnemen en wervend zijn naar de mensen in hun eigen organisatie en naar de samenleving voor de transitie naar een circulaire economie. Dat gaat dus over samenwerking en innovatie.

De stuurgroep zal ook moeten focussen op het transversale, dus geen bespreking van individuele dossiers. In eerste instantie zal de stuurgroep per werkagenda een publieke en een private trekker aanduiden, die de uitwerking ervan in goede banen zal leiden. Daarnaast zullen ze ook toezien op de coördinatie en de concrete invulling van de werkagenda’s. Dat zal gebeuren met behulp van concrete hefbomen, die voor die versnelling in de transitie kunnen zorgen. Er zijn dus heel wat plannen en doelstellingen meegegeven.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ja, maar soms kan het ook heel simpel, heel concreet zijn. Ik was vorige week, geheel coronaproof, mee op pad met een vrachtwagenchauffeur, die aluminium schroot naar een bedrijf in de haven van Rijsel bracht. Die verwerken het daar terug tot aluminium staven. Die gaan vervolgens terug op een vrachtwagen, waarschijnlijk richting aluminiumverwerkende bedrijven.

Daarna moest hij, opnieuw bij een bedrijf in Rijsel, gerecycleerd koper in de vorm van koperpoeder ophalen. Als je keek hoe dat koperpoeder werd gemaakt, dan waren dat gewoon kabels die worden ontdaan van hun PE-folie (polyetheen) die errond zit. Men reinigt en maalt ze, en zo krijg je koperpoeder. Dat werd dan naar een bedrijf in Duitsland gebracht.

Zo heb ik de indruk dat er nogal wat rondgereden wordt met afval, dat dan ook wordt verwerkt en opnieuw gebruikt. Maar dat is een economie die je bij ons niet ziet. Men heeft in Aalter bijvoorbeeld een poging gedaan om vliegtuigen volledig te ontmantelen, het materiaal volledig te hergebruiken en dat uit te sturen naar bedrijven. Ik vraag mij dan af of we hier niet te veel bezig zijn met het containerbegrip circulair, daar waar het in de praktijk soms gaat over heel eenvoudige dingen? Het gaat erom dat je je afval zodanig sorteert, herwerkt en verwerkt, dat je het weer kunt gebruiken als basisgrondstof. Mijn vraag is of dat ook is opgenomen in Vlaanderen Circulair.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Het antwoord is positief, collega Gryffroy. U haalt een schoolvoorbeeld aan van de enorme marges die er nog liggen in Vlaanderen. Dat is ook een paar keer in deze commissie aan bod gekomen. Onze eigen bedrijven zijn bezig met circulaire economie, dus we werken ook met heel concrete werkagenda’s: kunststoffen, bouw, bio-economie, textiel.

Ik heb onlangs een bedrijf in Menen bezocht dat aan schrootverwerking doet. Daar worden trouwens ook enorme investeringen gedaan om alle mogelijke grondstoffen te ontmantelen en te hergebruiken. Maar iedereen weet dat er in Vlaanderen nog heel grote opportuniteiten zijn op dat vlak, en die willen we ook met twee handen grijpen. Vandaar ons plan.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik zal dit plan verder van heel nabij opvolgen, omdat ik vind dat ook de heel concrete projecten aan bod moeten kunnen komen, omdat dat het mooiste voorbeeld zou kunnen zijn van wat circulair is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.