Search in Vlaams Parlement

Een ongebonden mandaat

commissievergadering in de Van Eyckzaal van het Vlaams Parlement

De Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben een vrij, ongebonden mandaat. Ze zijn niet gebonden door instructies of eisen die ze zouden krijgen van hun partij, hun fractie, van belangengroepen of van de kiezers.  In principe mogen ze altijd onafhankelijk oordelen.

Uiteraard luisteren ze naar wat er in de maatschappij leeft en kennen ze de standpunten van hun partij.

Ze hebben ook met andere volksvertegenwoordigers overlegd over de problemen of vragen  die op de agenda van een commissie of de plenaire vergadering komen.

Als een  parlementslid het woord neemt in een parlementair debat, of bij een stemming op het ja- of neen-knopje duwt, doet hij of zij dat in eer en geweten, volgens zijn/haar eigen overtuiging.

Een politieke partij of een fractie kan een parlementslid niet dwingen ontslag te nemen omdat het lid kritiek zou uiten op de eigen partij, of bij stemmingen in het parlement niet zou stemmen zoals afgesproken was binnen de fractie. Alleen het parlementslid zelf kan beslissen om eerder ontslag te nemen.

Meer info

Scroll to top