Search in Vlaams Parlement

Mandaten en vermogensaangifte

Elk parlementslid moet alle mandaten, ambten en beroepen die hij of zij in het voorbije jaar uitgeoefend heeft jaarlijks aangeven.

Deze lijst wordt door het Rekenhof gecontroleerd en uiteindelijk elke jaar tegen midden augustus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zo krijgt het publiek inzage in de activiteiten die zijn volksvertegenwoordigers buiten hun parlementair mandaat uitoefenen.

De parlementsleden moeten bij het begin en op het einde van hun mandaat ook hun vermogen aangeven bij het Rekenhof.

Door die dubbele vermogensaangifte kan een onderzoeksrechter eventueel controleren of een parlementslid geen ongeoorloofde voordelen haalt uit de uitoefening van zijn mandaat. De informatie over het vermogen van de parlementsleden wordt niet bekendgemaakt, alleen een onderzoeksrechter kan die informatie opvragen.   

Wil je hier meer over weten ? Lees meer over dit onderwerp op de website van het Rekenhof.

Meer info

Lees meer over

Scroll to top