Deontologie

Frans Masereelzaal

Sinds 1 januari 1998 heeft het Vlaams Parlement een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking.  De code bepaalt welke vormen van dienstverlening aan de bevolking kunnen en welke niet. 

Vlaamse volksvertegenwoordigers mogen bv. wel:

  • aan burgers informatie geven,
  • burgers doorverwijzen naar de juiste diensten in de administratie om een bepaald probleem op te lossen,  
  • burgers helpen om een aanvraag te doen bij een overheidsdienst, 
  • burgers helpen om informatie te krijgen over de stand van zaken van hun dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te krijgen, enz. 

Parlementsleden moeten daarvoor de geschikte kanalen en procedures volgen.

Een parlementslid mag bv. niet vragen dat een administratie een bepaald dossier sneller behandelt.

De Deontologische Commissie controleert of de volksvertegenwoordigers  deze code naleven. Alle erkende fracties maken er deel van uit.

Scroll to top