Search in Vlaams Parlement

Parlementaire onschendbaarheid

Justitiepaleis

Parlementsleden zijn "onschendbaar". Dit betekent dat er in een strafprocedure die tegen een parlementslid gericht is, enkele speciale voorschriften gelden, De parlementaire onschendbaarheid moet ervoor zorgen dat het werk in het parlement niet verstoord kan worden door willekeurige of politiek geïnspireerde acties van de rechterlijke en uitvoerende macht, of zelfs van burgers. De speciale voorschriften gelden alleen tijdens de zitting van het Vlaams Parlement. en alleen voor strafzaken.

1. De parlementsleden blijven zoals alle burgers onderworpen aan alle strafwetten, en zijn dus niet "immuun", maar er gelden een paar speciale voorschriften in de strafprocedure:

  • een huiszoeking bij een parlementslid mag alleen uitgevoerd worden als de parlementsvoorzitter of een parlementslid dat door hem aangeduid wordt er bij is.
  • een parlementslid mag slechts aangehouden worden, of voor de rechtbank gebracht worden, als het Vlaams Parlement daarmee akkoord gaat. Dat laatste kennen we als de "opheffing van de parlementaire onschendbaarheid".

2. Parlementaire onschendbaarheid  geldt alleen tijdens de parlementaire zittingen. en geldt alleen voor strafzaken, niet voor burgerlijke zaken of tuchtzaken. Als er tegen een parlementslid een strafprocedure gericht is, dan gelden de speciale voorwaarden.

De basis voor de parlementaire onschendbaarheid is artikel 59 en 120 van de Grondwet.

Scroll to top