U bent hier

In de kijker

Proeven einde basisonderwijs

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen van de KU Leuven screende de interdiocesane proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de toets van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG-toets). Aangezien ze aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen beide proeven worden opgenomen in de aangekondigde toolkit met gevalideerde toetsen. Hoe zal de uitrol van die toolkit concreet verlopen? Kunnen scholen zelf kiezen welke leergebieden worden getoetst? Welke communicatie zal minister Hilde Crevits hierover voeren?

Video

Verslag

van Katrien Schryvers aan minister Hilde Crevits
1382 (2016-2017)
van Bert Moyaers aan minister Hilde Crevits
1436 (2016-2017)
Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het capaciteitstekort en het nieuwe inschrijvingssysteem voor de Brusselse secundaire scholen
Vraag om uitleg van Tine Soens aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de deelname van Vlaamse universiteiten aan controversiële projecten in Israël
Vraag om uitleg van Tine Soens aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de werking van de ombudsdiensten bij universiteiten

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:30 uur

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
1729 (2016-2017)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.