U bent hier

In de kijker

Verkiezing nieuwe minister en eedaflegging nieuwe parlementsleden

Mathias De Clercq nam ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger na zijn eedaflegging als burgemeester van Gent. Hij wordt opgevolgd door Sas van Rouveroij, die de eed aflegt als Vlaams volksvertegenwoordiger na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven.

Het Vlaams Parlement kiest een nieuwe Vlaamse minister ter vervanging van Bart Tommelein, die ontslag nam als minister om burgemeester te worden van Oostende. Lydia Peeters legt de eed als nieuw lid van de Vlaamse Regering af in de handen van de parlementsvoorzitter. Bart Tommelein neemt zijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger opnieuw op.

De opvolger van mw. Peeters als parlementslid is Laurence Libert. Na de goedkeuring van haar geloofsbrieven legt zij de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Actuele vragen

Tijdens het eerste plenaire vragenuur van 2019 kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de recente ontwikkelingen in het Spartacusdossier (sneltram Hasselt-Maastricht);
 • elektrische bussen bij De Lijn;
 • nieuwe undercoverbeelden van dierenwelzijn in kippenstallen;
 • de invoering van de gebiedsdekkende kilometerheffing;
 • de aanpak van tienerpooiers;
 • het Voka-voorstel om werken aantrekkelijker te maken voor laaggeschoolden;
 • de toename van het aantal SUV's en de milieu-impact hiervan;
 • de voorbereiding op een eventuele no-dealbrexit;
 • studenten met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs;
 • het lerarentekort;
 • onderwijs aan teruggekeerde kinderen van Syriëstrijders.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 januari 2019 (pdf)

Wijzigingen decreet Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid op een aantal punten te wijzigen. Het gaat onder meer om een nieuw kader voor het beleid inzake Nederlands als tweede taal (NT2) en om wijzigingen in de bijzondere doelgroep van de woonwagenbewoners. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van de decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Regeling van de werkzaamheden
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Mededeling van de aanwijzing van deelstaatsenatoren
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft
Mededeling van de Vlaamse Regering
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
192 (2018-2019)
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
202 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
201 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
200 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
196 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
198 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging van het nieuwe lid

Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging van het nieuwe lid

ACTUELE VRAGEN

van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts
190 (2018-2019)
van Bart Caron aan minister Ben Weyts
192 (2018-2019)
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
202 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
201 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
200 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
196 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
198 (2018-2019)
van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
181 (2018-2019)

BESPREKING

van de Vlaamse Regering
1709 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Peter Wouters en An Moerenhout
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

van de Vlaamse Regering
1709 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Peter Wouters en An Moerenhout
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.