U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Regeling van de werkzaamheden
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Mededeling van de aanwijzing van deelstaatsenatoren
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft
Mededeling van de Vlaamse Regering
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging van het nieuwe lid

Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid

Eedaflegging van het nieuwe lid

ACTUELE VRAGEN

van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts
190 (2018-2019)

BESPREKING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.