Search in Vlaams Parlement

Toenemende internationalisering in de Vlaamse Rand

Brussel

Vooral vanuit Brussel vinden steeds meer migranten van diverse nationaliteiten de weg naar de Vlaamse Rand. De verstedelijking, verdringing, internationalisering ... van een randgebied rond een grootstad is geen uniek fenomeen. Het leidt tot grote veranderingen in het samenleven. In de Vlaamse Rand is er ook sprake van ontnederlandsing. De grote toename van anderstaligen heeft gevolgen voor het onderwijs, de kinderopvang, inburgering en de afstemming van (Nederlandsonkundige) werkzoekenden op het arbeidsaanbod. De druk op de woningmarkt verdringt jonge Nederlandstalige gezinnen uit de regio. De (historische) achterstand in de welzijnszorg laat zich nog meer voelen.

De leden van de commissie die bevoegd is voor Brussel, hebben het afgelopen zittingsjaar hun bezorgdheid geuit in onder meer vragen om uitleg en bij de bespreking van de begroting, hoewel minder vaak dan de vorige jaren. Het net opgerichte Vlaamse Randfonds moet de negentien officiële Randgemeenten financieel ondersteunen bij de aanpak van hun grootstedelijke problemen. De oppositie heeft kritiek op de manier waarop de middelen worden toegekend en op het beperkte werkingsgebied: de officiële Vlaamse Rand.

Herbekijk en lees

  • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van (25 november 2020) en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts over de nieuwe herkomstcijfers van Statbel over de Vlaamse Rand (27 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Ben Weyts over het Randfonds (3 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting voor het jaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts over de nieuwe cijfers van Kind en Gezin die de toename van de anderstaligheid in de Vlaamse Rand aantonen (16 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts over het pleidooi van de burgemeester van Dilbeek voor een apart statuut voor de Vlaamse Rand (16 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister Ben Weyts over het onderzoek van BRIO over de inwoners van de Vlaamse Rand met een niet-Belgische herkomst (23 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 

Scroll to top