U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2021 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2021. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, waarna ze een indicatieve stemming hielden over deze onderdelen.

 

Video

Verslag

19-A (2020-2021) nr. 2-B
Bijlage: Richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds (pdf)
19-A (2020-2021) nr. 2-B
Bijlage: Richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds (pdf)
19-A (2020-2021) nr. 2-B
Bijlage: Richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds (pdf)
812 (2020-2021) nr. 5
812 (2020-2021) nr. 12

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Brussel van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

10:00 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
812 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Omgeving, Afdeling 4. Dierenwelzijnsfonds Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.