U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

21 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
1 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Bevoegdheden Algemeen Beleid, Digitalisering en Facilitair Management van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
2 juni 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Sport van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 juni 2021
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Wonen en Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheden Jeugd en Media van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs
8 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Bevoegdheden Justitie en Handhaving van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Bevoegdheden Algemeen Beleid, Digitalisering en Facilitair Management van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheid Toerisme van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
9 juni 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Sport van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Bespreking en indicatieve stemming
10 juni 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Wonen en Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheden Jeugd en Media van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Bespreking en indicatieve stemming
15 juni 2021
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheid Omgeving van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
16 juni 2021
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Plattelandsbeleid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheden Landbouw en Visserij van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Brussel van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheid Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
17 juni 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 juni 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Akteneming van de krachtlijnen van de verslagen van de verschillende commissies (Regl. art. 66,2)
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
9 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

19-A (2020-2021) nr. 1
19-A (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
19-A (2020-2021) nr. 2-A
19-A (2020-2021) nr. 2-B
19-A (2020-2021) nr. 2-C
19-A (2020-2021) nr. 2-D
19-A (2020-2021) nr. 2-E
19-A (2020-2021) nr. 2-F
19-A (2020-2021) nr. 2-G
19-A (2020-2021) nr. 2-H
19-A (2020-2021) nr. 2-I
19-A (2020-2021) nr. 2-J
19-A (2020-2021) nr. 2-K
19-A (2020-2021) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-A (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 49 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 47 leden hebben "neen" gestemd
 • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: