Toegang

De archieven zijn raadpleegbaar na afspraak:

 • t: 02 552 45 24
 • archief@vlaamsparlement.be.
 • Bezoek: Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers,
  Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
 • Postadres: Archief & Biografische Dienst, Vlaams Parlement, 1011 Brussel.

Collectie

Het Archief bewaart en ontsluit de archieven die hun oorsprong vinden in de werking van het Vlaams Parlement. De oudste archieven gaan terug tot 7 december 1971, de dag waarop de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap werd geïnstalleerd.

Het archief van het Vlaams Parlement is multimediaal: naast een uitgebreide collectie geschreven bronnen bevat het foto's, plannen, geluids- en beeldopnames.

Archief

Tot de waardevolle archieven behoren onder meer:

 • de officiële verslagen van wat in de plenaire vergaderingen en in de commissievergaderingen van het Vlaams Parlement is gezegd en beslist (Handelingen);
 • alle documenten die de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en de ministers gebruiken bij hun decreetgevende en controlerende taken (parlementaire stukken);
 • de originelen van parlementaire vragen;
 • de dossiers van de commissievergaderingen;
 • het archief van de beleidsinstanties van het Vlaams Parlement: Bureau, Uitgebreid Bureau, Managementteam;
 • het archief van de diverse evenementen en tentoonstellingen, georganiseerd door het Vlaams Parlement;
 • foto's van politici;
 • beeld- en geluidsopnames.

Alle parlementaire documenten zijn ook in een digitale versie beschikbaar op deze website. Geluids- en beeldopnames van openbare of openbaar geworden parlementaire vergaderingen kunnen u op aanvraag worden toegezonden.

Bewaarplaats

Het archief van het Vlaams Parlement is ondergebracht in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, het voormalige Postchequegebouw. Toen Victor Bourgeois dit gebouw in 1938 ontwierp, voorzag hij het van een schuilkelder. Die kelder kon 3000 personen herbergen en werd voorzien van 30 bunkers, twee doucheruimten, een kleine ziekenzaal en een commandopost. Vandaag herbergt die sterk beveiligde plaats een groot deel van het parlementaire archief. Naast deze bunkers beschikt het archief ook over servers waarop het steeds omvangrijker wordende digitale archief is ondergebracht.

Biografische dienst

De Biografische dienst vormt een onderdeel van het Archief en verzamelt biografische informatie over de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Een groot deel van die gegevens zijn te raadplegen op deze website op de pagina's van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Scroll naar boven