U bent hier

In de kijker

Oprichting Departement Omgeving

De Vlaamse Regering besliste om het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op te nemen in het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en dit laatste departement van naam te veranderen naar Departement Omgeving. Door dit samengaan wordt één beleidsdomein gecreëerd, het beleidsdomein Omgeving. De taken van de betrokken departementen en agentschappen blijven ongewijzigd. Hiervoor diende de regering een ontwerp van decreet in om alle verwijzingen aan te passen aan de nieuwe benaming van het beleidsdomein of departement. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
2777 (2016-2017)
van Grete Remen aan minister Joke Schauvliege
2820 (2016-2017)
1221 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2714 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
2777 (2016-2017)
van Grete Remen aan minister Joke Schauvliege
2820 (2016-2017)
van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
2828 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.