Zomerreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 27 juli tot en met vrijdag 11 september 2015.

De eerstvolgende plenaire vergadering is gepland op maandag 28 september 2015 vanaf 14u. Op de agenda staan de verkiezing van het Bureau, de traditionele toespraak van de parlementsvoorzitter bij de opening van het nieuwe zittingsjaar en de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Het debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 30 september vanaf 10u. In de namiddag vindt vanaf 14u ook het eerste vragenuur van het nieuwe parlementaire jaar plaats.

De diensten van het Vlaams Parlement blijven bereikbaar tijdens dit reces.

Plenaire vergadering

Er zijn momenteel geen vergaderingen gepland.

Commissievergaderingen

Er zijn momenteel geen vergaderingen gepland.

Nieuws

Last Post onder de Menenpoort in Ieper
donderdag 9 juli 2015

Sinds 1928 wordt elke avond om 20u de Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper door klaroeners van de brandweer. Op 9 juli 2015 zal dit voor de 30.000ste keer gebeuren.