Zomerreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 27 juli tot en met vrijdag 11 september 2015.

De eerstvolgende plenaire vergadering is voorzien op maandag 28 september 2015 vanaf 14u. Op de agenda staan de verkiezing van het Bureau, de traditionele toespraak van de parlementsvoorzitter bij de opening van het nieuwe zittingsjaar en de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Het debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 30 september vanaf 10u. In de namiddag vindt vanaf 14u ook het eerste vragenuur van het nieuwe parlementaire jaar plaats.

De diensten van het Vlaams Parlement blijven bereikbaar tijdens dit reces.

Extra commissievergaderingen commissies Leefmilieu en Landbouw

De Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn  en voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergaderen extra:

Plenaire vergadering

Er zijn momenteel geen vergaderingen gepland.

Commissievergaderingen

woensdag 2 september 2015, 10.15u
Antoon Van Dyck
Vlaamse maatregelen om landbouwers te ondersteunen?