Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 10.00u

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit

Op de agenda van de plenaire vergadering staat een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat diverse wijzigingen wil aanbrengen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De aanpassingen betreffen onder meer de rulings, de una via-regeling, de erfbelastingen en de verdeeltaks.

Omvorming Antwerps havenbedrijf tot nv van publiek recht

Een voorstel van decreet wil het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen omvormen tot een naamloze vennootschap (nv) van publiek recht. Deze wijziging van rechtsvorm moet een verdere professionalisering en ontwikkeling mogelijk maken. Eerder gebeurde een soortgelijke aanpassing al voor de haven van Gent.

Aanpak discriminatie op basis van gender – uitbreiding mandaat Vlaamse Ombudsdienst

Vlaanderen heeft nog geen onafhankelijk controleorgaan dat toeziet op de handhaving van de wetgeving inzake discriminatie op basis van de criteria ‘geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’. Een voorstel van decreet wil het mandaat van de Vlaamse ombudsman hiertoe uitbreiden.

woensdag 8 juli 2015, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Commissievergaderingen

dinsdag 7 juli 2015, 14.00u
Quinten Metsijs
Opvolging teruggekeerde Syriëstrijders
dinsdag 7 juli 2015, 14.00u
Jan Van Eyck
Uitspraak Nederlandse klimaatzaak: precedent voor Vlaanderen?
dinsdag 7 juli 2015, 14.00u
Antoon Van Dyck
Besparingen op steuncentra zedendeliquenten

Nieuws

logo departement economie, wetenschap en innovatie
vrijdag 3 juli 2015

Het EWI wil een breder draagvlak creëren om op de markt innovatie aan te kopen, innovatie in Vlaanderen te stimuleren en de eigen werking en dienstverlening te optimaliseren.