Zomerreces

Het Vlaams Parlement is in reces van donderdag 21 juli tot en met vrijdag 16 september .
Tijdens het zomerreces zijn er normaal gezien geen parlementaire vergaderingen.

De eerstvolgende plenaire vergadering is gepland op maandag 26 september 2016 vanaf 14u. Op die dag wordt het nieuwe parlementaire werkjaar geopend met op de agenda de verkiezing van het Bureau, de traditionele toespraak van de voorzitter en de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Op woensdag 28 september vanaf 10 en 14u volgen het parlementaire debat en de hoofdelijke stemming over de Septemberverklaring.

Commissievergaderingen kunnen plaatsvinden vanaf maandag 19 september, de agenda daarvan zal vrijdag 16 september gepubliceerd worden.

De diensten van het Vlaams Parlement blijven bereikbaar tijdens het reces.