volgende
Plenaire vergadering

woensdag 3 juni 2015, 14.00u

volgende
Commissievergaderingen

vrijdag 29 mei 2015, 8.30u
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn