U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • de leerlingentoets aan het einde van het basisonderwijs;
  • de opvolging van de studieresultaten in het hoger onderwijs;
  • de aangekondigde sluiting van de biomassacentrale Max Green;
  • de indexering van de huurprijzen en de bescherming van kwetsbare huurders;
  • de Spartacuslijn 1 Hasselt-Maastricht;
  • de fasering en budgettering van het Oosterweelproject;
  • de impact van het sociale akkoord betreffende de SWT's (bruggepensioneerden) op de werking van de VDAB;
  • grondwatertekort in Vlaanderen en het wegpompen van mijnwater door de LRM;
  • het beleid ten aanzien van vrijwilligers.

De plenaire vergadering bespreekt onder meer volgend ontwerp van decreet en voorstel van resolutie en houdt er de eindstemming over:

Rekening 2013

In een ontwerp van decreet wordt de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen vastgelegd voor het begrotingsjaar 2013. De eindregeling van de begroting is het sluitstuk van de begrotingscyclus. Parlementair document 23 (2014-2015)

Post-2015 ontwikkelingsagenda Verenigde Naties

De Milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties lopen af in 2015. Nieuwe internationale afspraken om armoede wereldwijd te bestrijden dringen zich op. Een voorstel van resolutie roept de Vlaamse Regering op om zich in te schrijven in de post-2015 ontwikkelingsagenda van de VN. Parlementair document 158

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de toetsing van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs in het kader van kwaliteitsvol onderwijs
van An Christiaens aan minister Ben Weyts
219 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
228 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de toetsing van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs in het kader van kwaliteitsvol onderwijs
van An Christiaens aan minister Ben Weyts
219 (2014-2015)
van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz
228 (2014-2015)

BEGROTING

BESPREKINGEN

van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Ward Kennes en Tine Soens
Bespreking

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
158 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Ward Kennes en Tine Soens
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Martine Taelman, Lies Jans, Cindy Franssen en Lorin Parys
125 (2014-2015) nr. 3
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.