U bent hier

In de kijker

Basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met handicap

Minister Jo Vandeurzen maakte maandag bekend dat personen met een handicap vanaf najaar 2016 stapsgewijs een ‘basisondersteuningsbudget’ (BOB) van 300 euro per maand zullen krijgen. Het BOB komt er in uitvoering van het Decreet Persoonsvolgende Financiering dat in april 2014 werd goedgekeurd door het parlement. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap bestaat uit een getrapt ondersteuningssysteem. De eerste trap omvat een basisondersteuningsbudget, verstrekt in het kader van de zorgverzekering. De tweede trap omvat een handicapspecifiek budget, verstrekt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De plenaire vergadering debatteert woensdag over de invoering van het basisondersteuningsbudget. Hoe is de hoogte van het bedrag vastgesteld? Is er overlegd geweest met de gebruikersorganisaties? Zal de zorggarantie zoals opgenomen in het decreet door deze maatregel verzekerd worden? Zullen er nog voldoende middelen zijn voor trap 2 om mensen met een zware zorgnood te ondersteunen?

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen per fractie is beperkt en evenredig verdeeld volgens de grootte van de politieke fracties. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 per fractie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Actuele vraag van Freya Van den Bossche aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de tijdelijke sluiting door onderbezetting en overbevraging van het CAW-meldpunt voor crisisjeugdhulpverlening in Antwerpen
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de tijdelijke sluiting door onderbezetting en overbevraging van het CAW-meldpunt voor crisisjeugdhulpverlening in Antwerpen
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
199 (2014-2015)

BESPREKINGEN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de Kinderrechtencommissaris

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Els Robeyns, Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke
136 (2014-2015) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Ingrid Lieten, Kurt De Loor, Els Robeyns en Ingrid Pira
139 (2014-2015) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Koen Van den Heuvel en Willy Segers
139 (2014-2015) nr. 3
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 11 februari 2015 gehouden actualiteitsdebat over het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.