U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
van Ulla Werbrouck, Bart Caron, Filip Watteeuw, Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Elisabeth Meuleman
1198 (2010-2011) nr. 1
van Ulla Werbrouck, Bart Caron, Filip Watteeuw, Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Elisabeth Meuleman
1199 (2010-2011) nr. 1
van Tom Dehaene, John Crombez, Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen, Helga Stevens en Robrecht Bothuyne
831 (2010-2011) nr. 1
van Mark Demesmaeker aan minister Kris Peeters
364 (2010-2011)
van Jurgen Verstrepen aan minister Kris Peeters
365 (2010-2011)
van Griet Smaers aan minister Kris Peeters
366 (2010-2011)
van Filip Watteeuw aan minister Kris Peeters
367 (2010-2011)
van Jan Roegiers aan minister Pascal Smet
369 (2010-2011)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1082 (2010-2011) nr. 1
van Matthias Diependaele, Ward Kennes, Jan Roegiers, Fientje Moerman, Boudewijn Bouckaert en Filip Watteeuw
992 (2010-2011) nr. 1
van Mark Demesmaeker, Marcel Logist, Paul Delva, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Tine Eerlingen, Mia De Vits en Tom Dehaene
1098 (2010-2011) nr. 1
van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2010-2011) nr. 1
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-A (2010-2011) nr. 1
van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2010-2011) nr. 1
van het Instituut voor Samenleving en Technologie
47-A (2010-2011) nr. 1
van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2010-2011) nr. 1
van Ulla Werbrouck, Bart Caron, Filip Watteeuw, Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Elisabeth Meuleman
1198 (2010-2011) nr. 1
van Ulla Werbrouck, Bart Caron, Filip Watteeuw, Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert en Elisabeth Meuleman
1199 (2010-2011) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1082 (2010-2011) nr. 1
van Mark Demesmaeker, Marcel Logist, Paul Delva, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Tine Eerlingen, Mia De Vits en Tom Dehaene
1098 (2010-2011) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
van de Vlaamse Regering
1029 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1082 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Deckx en Wim Van Dijck
Gemeenschapsaangelegenheid
Amendementen tot invoeging van nieuwe artikelen X.26/1 tot en met X.26/4
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van Matthias Diependaele, Ward Kennes, Jan Roegiers, Fientje Moerman, Boudewijn Bouckaert en Filip Watteeuw
992 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Fatma Pehlivan
Bespreking
van Mark Demesmaeker, Marcel Logist, Paul Delva, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Tine Eerlingen, Mia De Vits en Tom Dehaene
1098 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van Bart Van Malderen, Helga Stevens, Vera Jans, Tom Dehaene, John Crombez, Lies Jans en Katrien Schryvers
1145 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Bart Caron en Marijke Dillen
Bespreking
van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2010-2011) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-A (2010-2011) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2010-2011) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Instituut voor Samenleving en Technologie
47-A (2010-2011) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2010-2011) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1029 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1082 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Deckx en Wim Van Dijck
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Matthias Diependaele, Ward Kennes, Jan Roegiers, Fientje Moerman, Boudewijn Bouckaert en Filip Watteeuw
992 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Fatma Pehlivan
Hoofdelijke stemming
van Mark Demesmaeker, Marcel Logist, Paul Delva, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Tine Eerlingen, Mia De Vits en Tom Dehaene
1098 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen, Helga Stevens, Vera Jans, Tom Dehaene, John Crombez, Lies Jans en Katrien Schryvers
1145 (2010-2011) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Bart Caron en Marijke Dillen
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.