U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Motie van Orde
Ingekomen stukken en mededelingen
Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over de huidige stand van zaken van de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
van Bart Van Malderen aan minister Frank Vandenbroucke
96 (2007-2008)
van Jos Stassen aan minister Frank Vandenbroucke
97 (2007-2008)
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck, Kathleen Helsen en Laurence Libert
1380 (2007-2008) nr. 1
Raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck, Kathleen Helsen en Laurence Libert
1380 (2007-2008) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over de huidige stand van zaken van de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
Actuele vragen (Regl. art. 82)
van de Vlaamse Regering
1372 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck, Kathleen Helsen en Laurence Libert
1380 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
Aanwijzing van een Vlaams volksvertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
van de Vlaamse Regering
1372 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck, Kathleen Helsen en Laurence Libert
1380 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 5 december 2007 gehouden actualiteitsdebat over de huidige stand van zaken van de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.