U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat opvolging terugkerende reizigers en controle quarantainemaatregelen

In de plenaire vergadering debatteren de fracties met de ministers Wouter Beke en Bart Somers over de opvolging van terugkerende reizigers en de controle op de quarantainemaatregelen door de lokale besturen in het kader van het coronabeleid.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda is het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- de 'correspondentietesten' tegen discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt;

- de eventuele verlenging van het krokusverlof in het kader van het coronabeleid;

- de mogelijke gevolgen van de stikstofproblematiek (Programmatische Aanpak Stikstof) voor de Vlaamse economie en de Antwerpse haven in het bijzonder;

- het niet behalen van de doelstellingen inzake windenergie;

- de schadevergoedingen bij het Rampenfonds wegens  uitzonderlijke weersomstandigheden in 2020.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 6 januari 2021 (pdf).

Fusie luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en LOM Oostende-Brugge

Voor de regionale luchthavens, die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen, werd in 2008 een beheersstructuur opgezet waarbij het beheer en onderhoud van de luchthaven kwam bij een publiekrechtelijke luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) en de commerciële exploitatie bij een private luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). Het regeerakkoord bevat de ambitie om de LOM's van de luchthaven van Antwerpen en Oostende-Brugge zo snel mogelijk te fuseren. Door de fusie wordt gestreefd naar een vereenvoudiging in de structuur die moet leiden tot schaalvergroting, optimalisatie van het besluitvormingsproces en kostenbesparing.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat deze fusie moet realiseren en houdt de eindstemming.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
Ontwerp van decreet - Beraadslaging

Verzoekschrift - Verslag

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 6 januari 2021 gehouden actualiteits­debat over de opvolging van terugkerende reizigers en de controle op de quarantainemaatregelen in het kader van het coronabeleid

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.