U bent hier

Actuele vraag

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

De volksvertegenwoordiger kan tot kort voor de vergadering de vraag indienen.

Een actuele vraag verloopt als volgt:

  • De volksvertegenwoordiger mag gedurende maximaal 2 minuten zijn vraag stellen en daar wat achtergrond bij geven. Hij mag geen geschreven tekst aflezen.
  • De minister mag gedurende maximaal 2 minuten antwoorden, ook weer zonder geschreven tekst.
  • De vraagsteller mag nu gedurende 1 minuut 1 extra vraag stellen.
  • Andere volksvertegenwoordigers (1 per fractie), mogen ook een extra vraag stellen.
  • Per extra vraag mag de minister gedurende 1 minuut antwoorden.
  • Tot slot krijgt de eerste vraagsteller het laatste woord voor een slotopmerking (gedurende 1 minuut).

Indien eenzelfde actuele onderwerp meerdere vragen oplevert, kan hierover een actualiteitsdebat worden georganiseerd.

Meer voorbeelden? Lees de verslagen van de recente actuele vragen

Bekijk een video van een actuele vraag