U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over realiseren bouwshift

Vorige week kondigde de meerderheid aan dat er een akkoord was bereikt over het Instrumentendecreet en het decreet met betrekking tot de woonreservegebieden, nodig om de zogenaamde bouwshift (ook gekend als 'betonstop') in de strijd tegen het almaar toenemende ruimtebeslag in Vlaanderen te realiseren.  Ondertussen verschenen in de pers reeds verschillende reacties van experten en academici op dit akkoord. In de plenaire vergadering debatteren de fracties met de ministers Zuhal Demir en Bart Somers over het realiseren van de bouwshift.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de plenaire agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- de coronafocus van de Vlaamse Regering richting Overlegcomité van vrijdag 18 december e.k.;

- de Vlaamse doelstellingen inzake biolandbouw;

- de visienota Digisprong voor de digitalisering van het onderwijs;

- de uitrol van de sneltesten op besmetting met het coronavirus;

- de resultaten van de benchmark bij De Lijn;

- de monitoring van de neutraliteit opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 16 december 2020 (pdf).

Wijziging decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Om te  kunnen sporten zijn een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur noodzakelijk. Het Vlaams Parlement keurde daarom in 2017 een decreet goed waardoor de beschikbare middelen prioritair ingezet worden op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten, om zoveel mogelijk mensen aan het sporten zetten. Het decreet bood ook een structurele basis voor de verdere uitbouw van een topsportinfrastructuur. Uit de praktijk bleek dat voor een aantal criteria uit het decreet van 5 mei 2017 een verfijning nodig is. Hiertoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van wijzigingsdecreet in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming erover.

Wijziging regelgeving inzake handhaving quarantaine in kader van COVID-19

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel tot wijzigingen van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19. De wijzigingen moeten lokale besturen toelaten om de tijdelijke afzondering beter te handhaven.

Aanbevelingen Coronacommissie voor beleidsdomein Onderwijs

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie met aanbevelingen uit de Coronacommissie voor het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en stemt over dit voorstel van resolutie.

Nooddecreet corona onderwijs V

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een vijfde nooddecreet inzake onderwijs wegens de coronacrisis.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de voorzitter
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke
219 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstel van resolutie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 16 december 2020 gehouden actualiteitsdebat over het realiseren van een bouwshift in Vlaanderen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.