U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van een fractie
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de Vlaamse Regering
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
262 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
262 (2018-2019)
Actuele vraag over de Energiekaart
Actuele vraag over de milieu- en klimaatintenties van de Vlaamse Regering inzake voedings- en landbouwbeleid
Actuele vraag over de veiling van radiofrequenties voor het mobiele 5G-netwerk
Actuele vraag over politieke beïnvloeding van leerlingen naar aanleiding van het maatschappelijke klimaatdebat
Actuele vraag over de uitwisseling van leerkrachten tussen de gemeenschappen in Brussel
Actuele vraag over de ondersteuning van tienerscholen
Actuele vraag over het organiseren van concerten door uitgeverijen om nieuw lesmateriaal aan te prijzen
Actuele vraag over de lancering van de website www.mijnrijbewijsb.be
Actuele vraag over de langetermijnvooruitzichten van het Planbureau voor de mobiliteit in 2040
Actuele vraag over de staking bij De Lijn in Limburg
Actuele vraag over ecocombi's die niet op de Brusselse ring kunnen
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
260 (2018-2019)
Actuele vraag over het hoge aantal jongeren met obesitas
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
263 (2018-2019)
Actuele vraag over de preventie van genitale verminking

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de woonzorg
Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen
Verslag van het verzoekschrift over het invoeren van overgangsmaatregelen bij de afschaffing van de belastingvermindering voor renovatiewerken aan woningen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor
Verslag van het verzoekschrift over het stopzetten van verminderde onroerende voorheffing voor een bescheiden woning door tijdelijke verwerving van ander onroerend goed
Verslag van het verzoekschrift over de meeneembaarheid van registratiebelasting
Verslag van het verzoekschrift over aanpassing van de verkeersbelasting voor milieuvriendelijkere auto's ingeschreven voor 1 januari 2016

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de woonzorg
Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.