U bent hier

In de kijker

Eedaflegging minister Koen Van den Heuvel en Vlaams volksvertegenwoordiger Maurice Helsen

Koen Van den Heuvel legt de eed af als nieuw lid van de Vlaamse Regering. Hij vervangt Joke Schauvliege, die ontslag nam. De opvolger van Koen Van den Heuvel als parlementslid is Maurice Helsen. Hij legt de eed als Vlaams volksvertegenwoordiger af na goedkeuring van zijn geloofsbrieven. Joke Schauvliege wordt opnieuw parlementslid. Jenne De Potter verdwijnt uit het Vlaams Parlement.

Actuele vragen

Deze week vragen over:

 • de Energiekaart;
 • de milieu- en klimaatintenties inzake voedings- en landbouwbeleid van de Vlaamse Regering na het ontslag van minister Schauvliege;
 • de veiling van radiofrequenties voor het mobiele 5G-netwerk;
 • mogelijke politieke beïnvloeding van leerlingen naar aanleiding van het maatschappelijke klimaatdebat;
 • de uitwisseling van leerkrachten tussen de gemeenschappen in Brussel;
 • de ondersteuning van tienerscholen;
 • het organiseren van concerten door uitgeverijen om nieuw lesmateriaal aan te prijzen;
 • de lancering van de website www.mijnrijbewijsb.be;
 • de langetermijnvooruitzichten 2040 inzake mobiliteit van het Planbureau ;
 • de staking bij De Lijn in Limburg;
 • ecocombi's (supertrucks) die niet op de Brusselse Ring kunnen;
 • het hoge aantal jongeren met obesitas;
 • de preventie van genitale verminking.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 6 februari 2019 (pdf)

Ontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen grotendeels bevoegd voor het jeugdbeschermingsrecht. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat het meer dan 50 jaar oude jeugdbeschermingsrecht (wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming) moet omvormen tot een Vlaams jeugddelinquentierecht. Rode draad hierin is dat jongeren tussen 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen meer zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, maar dat ze tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen en het weer goed te maken ('herstelgerichte benadering'). Het nieuwe decreet moet in werking treden op 1 september 2019. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht en houdt de eindstemming.

Ontwerp van decreet woonzorg

Het Woonzorgdecreet van 2009 bracht de ouderenzorg en thuiszorg samen in het overkoepelend begrip 'woonzorg'. Na bijna 10 jaar is het decreet aan een actualisering toe wegens nieuwe bevoegdheden die Vlaanderen heeft gekregen door de zesde staatshervorming, de demografische evoluties, de veranderende samenleving en een voortschrijdend inzicht vanuit wetenschap, ervaring en praktijk. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet betreffende de woonzorg in, dat na de goedkeuring in commissie nu door de plenaire vergadering wordt besproken. Daarna volgt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van een fractie
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de Vlaamse Regering
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
262 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
260 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
262 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Geert Bourgeois
250 (2018-2019)
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
258 (2018-2019)
van Willy Segers aan minister Hilde Crevits
252 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
260 (2018-2019)
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
263 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Jan Bertels en Björn Anseeuw
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1669 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Katrien Partyka en Michèle Hostekint
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Jan Bertels en Björn Anseeuw
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1669 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Katrien Partyka en Michèle Hostekint
Hoofdelijke stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.