U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over gevolgen brexit

Het Britse Lagerhuis stemt volgens planning op dinsdagavond over het brexitvoorstel van premier Theresa May. Algemeen wordt verwacht dat het voorstel geen meerderheid zal vinden. Hoe het daarna verder moet met de geplande uitstap van het Verenigd Koninkrijk, één van Vlaanderens belangrijkste handelspartners, uit de Europese Unie op 29 maart, is onduidelijk. De plenaire vergadering debatteert met de Vlaamse Regering over de gevolgen van de brexit voor Vlaanderen en de concrete maatregelen die ter zake aangewezen zijn.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit. Wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda wordt het aantal vragen beperkt.

Deze week:

  • 1.actuele vraag van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans over het stopzetten van de 1 euromaaltijden;
  • 2.actuele vragen van Yasmine Kherbache, Imade Annouri, Tom Van Grieken, Axel Ronse en Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters over het recruteren van informatici in Marokko door de Vlaamse werkgevers en de VDAB;
  • 3.actuele vraag van Laurence Libert aan minister Muyters over het activeren van de stille arbeidsmarktreserve;
  • 4.actuele vraag van Nadia Sminate aan minister Hilde Crevits over voorafgaande controle bij individueel thuisonderwijs;
  • 5. actuele vraag van Imade Annouri aan minister Lydia Peeters over de plannen van de Vlaamse Regering als antwoord op de klimaatspijbelacties.

Verdrag toetreding tot de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB)

De Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (Engels: Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) is een internationale ontwikkelingsbank die in 2015 werd opgericht op initiatief van China om infrastructuurprojecten in Azië en Oceanië te financieren. Sommigen zien in de AIIB een tegenhanger van de Wereldbank. België besliste in 2017 om een toetredingsaanvraag in te dienen. Omdat het een gemengd verdrag betreft, moet Vlaanderen ook instemmen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag betreffende de AIIB en houdt de eindstemming.

Instemmingsdecreet overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Marokko

België heeft al in 1968 een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten met Marokko. De overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Marokkaanse socialezekerheidswetgevingen. Een nieuwe overeenkomst moet die van 1968 vervangen. Op het ogenblik van de ondertekening van de nieuwe overeenkomst, in 2014, was de sociale zekerheid nog een uitsluitend federale bevoegdheid. Door de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen evenwel de bevoegdheid inzake kinderbijslag en werd de overeenkomst gemengd. Daarom ligt nu een ontwerp van decreet voor ter instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Marokko.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
210 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
213 (2018-2019)
van Tom Van Grieken aan minister Philippe Muyters
203 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
212 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
210 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
213 (2018-2019)
van Tom Van Grieken aan minister Philippe Muyters
203 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
212 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Marc Hendrickx
1706 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Marc Hendrickx
1706 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 16 januari 2019 gehouden actualiteitsdebat over de gevolgen van de brexit voor Vlaanderen en de aangewezen concrete maatregelen ter zake
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.