U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de aanpassingswerken aan de Brusselse ring (R0);
  • ongevallen met motorrijders;
  • de voorbereiding van het invoeren van de slimme kilometerheffing voor personenwagens (rekeningrijden);
  • het plaatstekort in de gesloten jeugdinstelling van Everberg;
  • de verbetering van de gezondheidszorg in gevangenissen;
  • de nood aan een Vlaams centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
  • het stimuleren van mensen met een beperking om aan sport te doen;
  • de dubbele dagvaarding van het Vlaams Gewest wegens de luchtkwaliteit;
  • het realiseren van projecten met zonnepanelen langs spoorwegbermen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 28 maart 2018 (pdf)

Hervorming secundair onderwijs: ontwerp van decreet

In 2013 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. In uitvoering van haar regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 werkte de huidige Vlaamse Regering dit masterplan verder uit in conceptnota’s. Met een ontwerp van decreet geeft ze nu definitief vorm aan de uitrol van dit masterplan. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat het decretale kader moet vormen voor de veelbesproken hervorming van het secundair onderwijs en houdt de eindstemming.

Havens van Gent en Antwerpen

De plenaire vergadering bespreekt twee decretale regelingen voor de havens van Gent en Antwerpen en houdt de eindstemmingen. Een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering moet het kader creëren voor de structurele samenwerking tussen het Havenbedrijf Gent en de Nederlandse havens van Terneuzen en Vlissingen (Zeeland Seaports) in het North Sea Port havengebied. Met een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties de rechtsgrond voor de afbakeningslijn voor de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever herstellen. Die afbakeningslijn is vervallen door de vernietiging van een regeringsbesluit door de Raad van State.

Invoering sociale-impactobligaties

Leden van de meerderheid dienden een voorstel van decreet in om de invoering van sociale-impactobligaties mogelijk te maken, naar buitenlands voorbeeld. Met die obligaties willen ze privékapitaal aantrekken om de groeiende sociale noden, onder meer in de welzijnssector, aan te pakken. Als het project de afgesproken doelstellingen behaalt, betaalt de overheid de maatschappelijke investeerders terug met een beperkte rente.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van An Christiaens aan minister Ben Weyts
286 (2017-2018)
van Ludo Van Campenhout aan minister Philippe Muyters
295 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Benoeming van de griffier van het Vlaams Parlement
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van An Christiaens aan minister Ben Weyts
286 (2017-2018)
van Ludo Van Campenhout aan minister Philippe Muyters
295 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Rik Daems, Matthias Diependaele, Katrien Schryvers en Lieve Maes
1426 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

BENOEMING

Benoeming van de griffier van het Vlaams Parlement

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Rik Daems, Matthias Diependaele, Katrien Schryvers en Lieve Maes
1426 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.