U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de hervorming van de erfbelasting;
  • een app tegen seksuele intimidatie;
  • de investering om 350.000 vrachtwagens van de weg te halen;
  • de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt;
  • de gevolgen van een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen m.b.t. de milieuscreening voor talrijke bouwprojecten in Vlaanderen;
  • de invoering van een brede weersverzekering voor landbouwers;
  • erkende lokale radio's die uit de ether moesten wegens geen vergunning;
  • de politieke neutraliteit bij benoemingen door de VRT;
  • de noodkreet van leerlingenbegeleiders over het M-decreet.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 10 januari 2018 (pdf)

Gezondheids- en welzijnsbeleid: overheidstoezicht

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het overheidstoezicht op het gezondheids- en welzijnsbeleid duidelijker te maken: doelstellingen zijn het aflijnen van de bevoegdheden en plichten van de inspectie; komen tot een homogene regelgeving en decretale basis voor het optreden van de inspectie; voorzien in een uniform pakket van toezichtrechten waarover de inspectie kan beschikken. Tegelijk wil het ontwerp voldoende waarborgen inbouwen voor de geïnspecteerde. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Gezondheidsdoelstellingen 2025

De Vlaamse Regering diende conform het decreet preventief gezondheidsbeleid van 21 november 2003 een strategisch plan in met voorstellen van gezondsheidsdoelstellingen voor 2025 die door het parlement moeten worden goedgekeurd. De volgende preventiethema’s komen in het plan aan bod: gezond eten, bewegen, sedentair gedrag, tabak, alcohol en drugs.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
1422 (2017-2018) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
139 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
146 (2017-2018)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
van Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
1422 (2017-2018) nr. 1
van Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
1422 (2017-2018) nr. 1
Gezondheidsdoelstelling 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Jos Lantmeeters aan minister Bart Tommelein
138 (2017-2018)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
139 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
146 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1242 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jo Vandeurzen
1268 (2016-2017) nr. 1
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1242 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van Jo Vandeurzen
1268 (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.