U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • een mogelijk verplichte fusie van gemeenten;
  • de traumabehandeling van jezidi-vrouwen;
  • het stijgend aantal aanvragen voor studietoelagen;
  • de fiscale regularisatie;
  • de veiligheid van motorrijders;
  • overgewicht bij Vlaamse jongeren;
  • de resultaten van de Europese Landbouwraad voor de varkens- en melkveesector;
  • het uitvoeringsplan huishoudelijk afval;
  • het milieutoezicht op klasse 2-bedrijven;
  • het dossier van het Eurostadion.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 16 maart 2016 (pdf)

Diepe geothermie

Uit een studie van het VITO bleek dat er in Vlaanderen potentieel is voor de winning van aardwarmte (geothermie) als hernieuwbare energiebron. Op de plenaire agenda staat een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat een vergunningsysteem voor het opsporen en winnen van aardwarmte uit de diepe ondergrond (vanaf 500m diep) wil opzetten. Ook beoogt het ontwerp de rechtsgrond voor een structuurvisie inzake de diepe ondergrond in het bestaande decreet in te voegen.

Alternatieven voor lood in sportvisserij

Hengelaars gebruiken vislood om hun lijn te verzwaren. Dat giftige lood komt dikwijls in het leefmilieu terecht en zorgt voor vervuiling en milieuschade. Een voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering om alternatieven voor loodzinkers in de sportvisserij te promoten en de hobbyvissers te sensibiliseren voor de problematiek.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
van Matthias Diependaele aan minister Annemie Turtelboom
256 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Ben Weyts
257 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
255 (2015-2016)
van Matthias Diependaele aan minister Annemie Turtelboom
256 (2015-2016)
van An Christiaens aan minister Ben Weyts
257 (2015-2016)

BESPREKINGEN

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.