U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • de bescherming van de Villa Féron van Victor Horta;
 • het pleidooi van minister-president Bourgeois voor een Vlaamse grondwet;
 • de beknotting van de persvrijheid in Turkije;
 • het plaatstekort in de Brusselse Nederlandstalige scholen;
 • de reclamecampagne 'ongeplandzwanger.be' op voertuigen van De Lijn;
 • het voorstel om de Brusselse metro door te trekken tot in de Vlaamse Rand;
 • de aanpak van tienerpooiers en bescherming van hun slachtoffers;
 • de overgang naar de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap;
 • de vernietiging van de subsidieregeling voor bovenlokale zwembaden door de Raad van State;
 • de hervorming van het PWA-stelsel;
 • de kritiek van de Europese Commissie betreffende de aanleg van het Saeftinghedok.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 maart 2016 (pdf)

Midden-Oosten - handel in strategische goederen vanuit Vlaanderen

In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheidsfracties aandacht voor de rol van Saudi-Arabië en de andere Golfstaten in de huidige conflicten in het Midden-Oosten. De regeringen van die landen worden opgeroepen om de mensenrechten te respecteren en om op te treden tegen extremistische organisaties. Het voorstel van resolutie vraagt tevens behoedzaamheid bij het afleveren van exportvergunningen voor militaire goederen vanuit Vlaanderen naar de regio en bij de economische contacten met de landen in kwestie. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Het voorstel van resolutie van sp.a en Groen, dat een onmiddellijke stopzetting vraagt van de handel in strategische goederen met Saudi-Arabië, werd in de commissie verworpen. De indieners vragen de plenaire vergadering om het alsnog in de voltallige vergadering te agenderen.

Onderzoek naar erkenning opleidingen

Onlangs kwam het gebruik van Vlaamse opleidingscheques voor de omstreden opleiding 'gezondheidsconsulent' van De Levensschool in opspraak. Naar aanleiding hiervan vraagt het parlement een onderzoek door het Rekenhof en het advies van de SERV over de erkenningsprocedure voor de opleidingsincentives betaald educatief verlof, opleidingscheques en aanmoedigingspremies voor opleiding. De plenaire agenda werd tijdens de vergadering aangevuld met twee moties over deze problematiek.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Elke Van den Brandt aan minister Hilde Crevits
242 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
654 (2015-2016) nr. 1
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
654 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Elke Van den Brandt aan minister Hilde Crevits
242 (2015-2016)
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
243 (2015-2016)
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
251 (2015-2016)
van Wouter Vanbesien aan minister Joke Schauvliege
252 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien
606 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Jan Van Esbroeck
Bespreking
namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx
669 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien
606 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Jan Van Esbroeck
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
654 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Jan Van Esbroeck
Hoofdelijke stemming
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Jan Van Esbroeck, Joris Poschet en Marc Hendrickx
654 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Jan Van Esbroeck
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.