Search in Vlaams Parlement

Ondernemerschapsvorming

economie bedrijven

De gewesten hebben bij de zesde staatshervorming de bevoegdheid over de vestigingswetgeving gekregen. Vanaf begin 2016 werd de gewijzigde Europese richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties van toepassing. Die richtlijn heeft een grote impact op de gereglementeerde beroepen en de vestigingsvoorwaarden. Ze was de aanleiding tot een grondige evaluatie van de vestigingswetgeving.

Uit de evaluatie bleek onder meer dat het ‘attest basiskennis bedrijfsbeheer’, dat door de wetgeving opgelegd is, niet adequaat was om faillissementen te vermijden. Verder bleek ook dat het behalen van het attest in de praktijk vaak een drempel was om als zelfstandige ondernemer te starten. Door een decreetswijziging is het vanaf 1 september 2018 niet meer nodig om de basiskennis van bedrijfsbeheer te bewijzen om een zelfstandige activiteit te starten. De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid legde sterk de nadruk op het flankerende beleid om ondernemerschapscompetenties te versterken en ondernemen aan te moedigen.

Lees en herbekijk

  • Vraag om uitleg over de samenwerking tussen het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Syntra Vlaanderen om ondernemersvorming meer toekomstgericht te maken van Güler Turan aan minister Philippe Muyters

    Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

  • Vraag om uitleg over het afschaffen van en het uitwerken van alternatieven voor het attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ van An Christiaens aan minister Philippe Muyters

    Vraag om uitleg over het afschaffen van het attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ van Lorin Parys aan minister Philippe Muyters

    Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

Scroll to top