U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
30 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 april 2018
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
19 april 2018
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
30 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
2 mei 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1536 (2017-2018) nr. 1
1536 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1536 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid