Search in Vlaams Parlement

Lokale besturen en de coronacrisis

corona en lokale besturen

De coronacrisis bracht niet alleen voor de Vlaamse en de federale overheid nieuwe uitdagingen met zich mee, maar zeker ook voor de lokale besturen. Die staan dicht bij de burgers en moeten concrete oplossingen uitwerken voor de richtlijnen die door de hogere overheden in Brussel worden ontworpen. Bovendien spelen ze een belangrijke rol bij de exitstrategie en het relancebeleid.

Lees en herbekijk in commissie

 • Gedachtewisseling met minister Bart Somers over de rol van de lokale besturen bij het bestrijden van de coronacrisis (14 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de rol van de lokale besturen bij de exitstrategie uit de coronacrisis (28 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling met minister Bart Somers over de lokale maatregelen in het kader van de coronacrisis, de hittegolf en de handhaving van de openbare orde (13 augustus 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over groepsaankopen van coronamondmaskers door steden en gemeenten (28 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over de rol van de lokale besturen in de corona-exitstrategie (28 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de lokale besturen als draaischijf van de kinderopvang tijdens de coronacrisis (5 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de mogelijkheden om de gemeentelijke diensten flexibeler te organiseren tijdens de coronacrisis (12 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de lokale democratie tijdens de coronalockdown (12 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de coronagids voor lokale besturen (12 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de inrichting door lokale besturen van studieruimtes voor studenten in coronatijden (2 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de gevolgen van de coronacrisis op de financiĆ«le meerjarenplanning van steden en gemeenten (2 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de werking van de lokale bestuursorganen in coronatijden (2 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over telewerken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen (9 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over de aanwending van de bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het noodfonds (9 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen als gevolg van de coronacrisis (16 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de rol van de lokale besturen bij de organisatie van zomerscholen (23 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Bart Somers over het advies van de SERV over de handreiking 'Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel' (23 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiĆ«n (30 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over een coherent lokaal beleid bij de corona-exitstrategie voor foren en kermissen (30 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over het terugfluiten van een burgemeester, en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van de lokale besturen (7 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de extra federale middelen voor OCMW's naar aanleiding van de coronacrisis (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Bart Somers over de federale coronasteun aan OCMW's (15 september 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk en lees in plenaire vergadering

 • Actuele vragen in de plenaire vergadering over de coronacrisis in het beleidsdomein Lokale Besturen

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebatten in de plenaire vergadering over de coronacrisis, onder meer op het beleidsdomein Lokale Besturen (1 en 8 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling in de plenaire vergadering over de coronacrisis in het beleidsdomein Lokale Besturen (25 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het woordelijk verslag

 • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking plenaire vergadering en lees het verslag

Scroll to top